Σχολή Ρομανώφ

Για τα μαθήματα φωνητικής σύγχρονου τραγουδιού ο ασκούμενος είναι προτιμότερο να έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του,ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των φωνητικών χορδών. Το μάθημα αρχίζει με ασκήσεις τις οποίες συνοδεύει πιάνο και έπειτα ακολουθεί ένα τραγούδι το οποίο είναι το μέσον για να γίνονται κάθε φορά διορθώσεις για την βελτίωση της ορθοφωνίας, της έκφρασης, της άρθρωσης κα.

 

Singing and Vocal Lessons 630x200