Σχολή Ρομανώφ

Η σχολή μας δίνει την δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων σε όλα τα μαθήματα της είτε στην σχολή μας είτε στον χώρο σας.