Σχολή Ρομανώφ

Με την µουσικοκινητική αγωγή τα παιδιά βιώνουν µέσα από το σώµα, την κίνησή του, το παιχνίδι και το παραμύθι, τους νόµους της µουσικής , της µετρικής , του λόγου, του χώρου κλπ. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή µε βασικές εννοιες (ρυθµός, µελωδία, τραγούδι , κίνηση, χορός), µε πολύ ευχάριστο και παιδαγωγικό τρόπο.

Η μουσικοκινητική αγωγή επιστρατεύει το σώµα,το πνεύµα και την ψυχή και τα παιδιά σταδιακα αποκτούν τον έλεγχο των µεγάλων µυών του σώµατός τους και θέτουν τα θεµέλια για τη σωστή κινητική ανάπτυξή τους.